Lưu trữ doanh nghiệp siêu nhỏ - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

doanh nghiệp siêu nhỏ

2 Tháng Mười, 2018

Doanh nghiệp siêu nhỏ “nhẹ người” về chính sách tiền lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi […]

Call Now