Lưu trữ giải pháp hỗ trợ tính lương - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

giải pháp hỗ trợ tính lương

1 Tháng Hai, 2018
Mức điều chỉnh tiền lương

Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng BHXH 2018

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng BHXH […]

Call Now