Lưu trữ luật giáo dục - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả
18 Tháng Sáu, 2019

Luật mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khoá XIV (p2)

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 14/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc […]

Call Now