Lưu trữ lương bảo hiểm - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

lương bảo hiểm

1 Tháng Sáu, 2019

Người lao động đón 13 tin vui về BHXH, BHYT từ ngày 01/7/2019

Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở tăng thêm khoảng 7,2% không chỉ có lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (NLĐ) […]

Call Now