Lưu trữ lương tối thiểu vùng 2019 - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

lương tối thiểu vùng 2019

14 Tháng Mười Hai, 2018

Chính thức có lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2019

Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao […]

Call Now