Lưu trữ NYG Việt Nam - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả
21 Tháng Mười Hai, 2018

EMSC & NYG Việt Nam chính thức ký hợp đồng triển khai hệ thống quản lý nhân sự HRIS

Công ty TNHH NYG ( Việt Nam ), 100% vốn đầu tư nước ngoài, thuộc tập đoàn may mặc NYG của Thái Lan, chuyên ngành may […]

Call Now