Lưu trữ on the job training - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

on the job training

8 Tháng Tư, 2019

Hướng dẫn xây dựng chương trình Đào tạo tại chỗ (On-the-job training) hiệu quả cho doanh nghiệp

On-the-job Training (hay thường gọi là Đào tạo tại chỗ) là phương pháp đào tạo nội bộ quen thuộc mọi nhà quản lý đều mong muốn […]

Call Now