Lưu trữ tăng phụ cấp - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả
5 Tháng Sáu, 2018

Tăng lương, phụ cấp từ 01/7/2018

Từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng lên do vậy sẽ ảnh hưởng đến lương và phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức. Vậy việc […]

Call Now