Lưu trữ tỷ lệ thất nghiệp giảm - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

tỷ lệ thất nghiệp giảm

5 Tháng Sáu, 2018

Tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam có xu hướng giảm dần

Số người thất nghiệp trong quý 1/2018 là 1,1 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp chung của toàn quốc khoảng 2,01%… Đó là những con số […]

Call Now