Lưu trữ ứng viên từ chối phỏng vấn - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

ứng viên từ chối phỏng vấn

8 Tháng Sáu, 2018

Cách mời phỏng vấn “khéo léo” khiến ứng viên không thể từ chối

Sau quá trình sàng lọc hồ sơ ứng viên, bạn đã tìm được những bộ hồ sơ ưng ý và bạn muốn họ chắc chắn sẽ […]

Call Now