7 tips để nâng cao hiệu suất nhóm - Giải pháp quản lý nhân sự HRIS
hiệu suất nhóm

Để nỗ lực đạt được mục tiêu của mình; hiệu suất của nhóm là yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy thành công. Sau đây là một loạt các chiến lược có thể giúp các nhóm trở nên hiệu quả và tối ưu hóa hiệu suất và đạt đến mục tiêu chung.

1. Thiết lập lại kế hoạch nhóm

Xem xét lại kết quả làm việc của quý trước đó thông qua một bài “kiểm điểm”; tổng kết lại những công việc đã hoàn thành, còn dang dở và tại sao? Sau đó hãy lập một kế hoạch mới cho quý tiếp theo; nhấn mạnh vào các công việc cần thiết và chưa hoàn thành.

2. Đặt lại các mục tiêu tổng quát

Khi đặt lại các mục tiêu mới, mỗi thành viên trong nhóm có 2 mục tiêu tổng quát. Một mục tiêu phải đạt được và một mục tiêu muốn đạt được. Mặc dù đương nhiên còn rất nhiều mục tiêu quan trọng khác ngoài những mục tiêu này. Nhưng việc liệt kê một số lượng ít hơn các mục tiêu cần tập trung hàng đầu sẽ mang tính tâm lý giúp thành công trở thành điều khả thi.

Đảm bảo rằng mỗi mục tiêu phù hợp với các mục tiêu tổng quát của doanh nghiệp. Khi xác định mục tiêu, chia chúng thành các cột mốc đo được để dễ dàng theo dõi tiến độ. Giao trách nhiệm cho các thành viên chủ chốt của nhóm để đảm bảo mỗi người hiểu vai trò của mình. Lên lịch kiểm tra đều đặn và khi gặp khó khăn, linh hoạt và sẵn sàng thay đổi hướng nếu gặp thách thức.

3. Ưu tiên vào trải nghiệm nhân viên

Thực hiện chiến lược nhân sự của tổ chức là yếu tố quan trọng để tạo nên tác động kinh doanh tốt hơn vào bất kỳ thời điểm nào. Chiến lược nhân sự theo tiêu chuẩn hàng đầu liên kết với chiến lược kinh doanh và dựa trên dữ liệu và bằng chứng để định ra các quyết định tuyển dụng, phát triển và giữ chân nhân tài. Các tổ chức ưu tiên trải nghiệm nhân viên có lợi nhuận gấp 4 lần so với những doanh nghiệp không ưu tiên trải nghiệm nhân viên.

4. Để nhân viên lập kế hoạch và thời gian tự do để đạt mục tiêu

hiệu suất nhóm

Đặt ra một kế hoạch thời gian tự do cho các thành viên nhóm và thúc đẩy môi trường làm việc linh hoạt; trong đó mỗi người có thể quản lý thời gian và công việc của mình một cách hiệu quả. Điều này giúp tăng sự tự trị và sáng tạo của nhân viên; tạo điều kiện cho họ để tận dụng tối đa năng lực của mình và đóng góp vào thành công tổng thể của nhóm.

5. Xác định rõ vai trò và Trách nhiệm

Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhóm là một phần quan trọng để đạt được hiệu suất cao. Bằng cách biết rõ những gì được kỳ vọng từ mỗi người; chúng ta có thể tối ưu hóa sự phân công và hợp tác trong nhóm. Đồng thời, đảm bảo rằng mọi người được trang bị đầy đủ tài nguyên và hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

6. Xây dựng môi trường đồng đội mạnh mẽ

Một môi trường làm việc đồng đội mạnh mẽ là chìa khóa cho hiệu suất cao. Cần có một khung hỗ trợ cho sự hợp tác, tôn trọng ý kiến của nhau và khuyến khích sự đóng góp từ tất cả các thành viên. Bằng cách xây dựng niềm tin và tạo ra một môi trường an toàn để chia sẻ ý tưởng và giải quyết mâu thuẫn; nhóm có thể làm việc cùng nhau với hiệu suất tối đa.

7. Cập nhật và điều chỉnh thời hạn khi cần thiết

Chúng tôi bắt đầu quá trình đặt mục tiêu vào đầu mỗi năm và cập nhật các chỉ số và thời hạn khi cần thiết. Quan trọng là hoạt động của chúng tôi được hoàn thành trước cuối năm tài chính; vì vậy chúng tôi bắt đầu lập kế hoạch trong Quý 2 để đảm bảo những gì chúng tôi cần làm để đảm bảo các sản phẩm của chúng tôi được đáp ứng và cho phép tính đến các biến số. Chúng tôi giao tiếp một cách hiệu quả với đội lãnh đạo của chúng tôi để thông báo về mục tiêu của chúng tôi.

Đây là một số chiến lược mà các nhóm có thể áp dụng để trở nên hiệu quả và đạt được mục tiêu trong quý 3. Mỗi nhóm có thể điều chỉnh và thay đổi theo nhu cầu và tình huống cụ thể của doanh nghiệp để đạt được hiệu quả cao nhất.

EMSCGiải pháp quản lý nhân sự hiệu quả

Rate this post

Call Now