Lưu trữ giải pháp quản lý nhân sự trong công ty - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

giải pháp quản lý nhân sự trong công ty

14 Tháng Chín, 2018

Hồ Lê Gia chọn triển khai phần mềm nhân sự HRIS trong hành trình phát triển

Vào đầu tháng 09/2018, Hồ Lê Gia đã chính thức đưa vào triển khai Giải pháp Phần mềm Quản trị Nhân sự HRIS của EMSC Công ty TNHH MTV […]

Call Now