Lưu trữ Hải Nam - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả
18 Tháng Một, 2019

Hành trình hơn 10 năm tìm phần mềm nhân sự phù hợp của Hải Nam Group

Bắt đầu kinh doanh hải sản từ năm 1982 với qui mô nhỏ dạng kinh doanh gia đình, các thành viên sáng lập đã không ngừng […]

Call Now