Các khoản hỗ trợ người lao động không phải đóng BHXH bắt buộc - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

Các khoản hỗ trợ người lao động không phải đóng BHXH bắt buộc

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa giải đáp thắc mắc cho đoàn viên về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ).

 Theo quy định tại khoản 2 và 3 điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, từ ngày 1-1-2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với NLĐ đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định tại khoản 1 điểm a khoản 2 và điểm a khoản 3 điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16-11-2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Các khoản hỗ trợ người lao động không phải đóng BHXH bắt buộc

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác của người lao động

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại điều 103 Bộ Luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi NLĐ có thân nhân bị chết, NLĐ có người thân kết hôn, sinh nhật của NLĐ, trợ cấp cho NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-1-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động.

Rate this post

Call Now