Chính thức có lịch Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/1 và 1/5 - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

Chính thức có lịch Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/1 và 1/5

Thông báo của Nhà nước về Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 năm Mậu Tuất), Ngày Chiến thắng (30/4) và Quốc tế Lao động (01/5). 

 

Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày chiến thắng và Quốc tế Lao động

– Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

– Người lao động (làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 02 ngày/tuần)

Được nghỉ làm việc ngày 25/4/2018 và hưởng nguyên lương Được nghỉ 04 ngày liên tục, từ ngày 28/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018 (trong đó, ngày 28/4/2018 và ngày 29/4/2018 là ngày nghỉ hàng tuần, ngày 30/4/2018 và ngày 01/5/2018 là ngày nghỉ Lễ Chiến thắng và Quốc tế Lao động); và hưởng nguyên lương.
Người lao động (làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần) Được nghỉ làm việc ngày 25/4/2018 và hưởng nguyên lương Được nghỉ 03 ngày liên tục, từ ngày ngày 29/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018 (trong đó, ngày 29/4/2018 là ngày nghỉ hàng tuần, ngày 30/4/2018 và ngày 01/5/2018 là ngày nghỉ Lễ Chiến thắng và Quốc tế Lao động); và hưởng nguyên lương.

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Thông báo 5427/TB-LĐTBXH ngày 22/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo thuvienphapluat

Call Now