Hướng dẫn thủ tục tạm dừng đóng BHXH do dịch Covid-19 - EMSC

Hướng dẫn thủ tục tạm dừng đóng BHXH do dịch Covid-19

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã đưa ra hướng dẫn hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp bị tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó đã giao BHXH Việt Nam chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn thủ tục tạm dừng đóng BHXH đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 6/2020 hoặc tháng 12/2020 và không tính lãi phạt chậm nộp. Xem hướng dẫn chi tiết tại Công văn 553/BHXH-QLT ngày 23/3/2020

Đối tượng được tạm dừng đóng BHXH quỹ hưu trí và tử tuất

  • Doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, dệt may, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí
  • Doanh nghiệp phải có trên 50% số lao động tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc
  • Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Các khoản quỹ khác như quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp không được tạm dừng đóng. 

Thời hạn tạm dừng đóng BHXH quỹ hưu trí và tử tuất

Doanh nghiệp được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 06/2020. Trong trường hợp dịch Covid 19 chưa thuyên giảm, doanh nghiệp có thể được tạm dừng đến tháng 12/2020

Thủ tục xin tạm dừng đóng BHXH quỹ hưu trí và tử tuất

Doanh nghiệp liên hệ cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc so với tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh hoặc liên hệ với cơ quan Tài chính xác định giá trị tài sản bị thiệt hại được tính so với giá trị tài sản theo báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm bị thiệt hại theo đúng quy định tại:

  • Khoản 1 Điều 88 Luật BHXH 2014
  • Các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015;
  • Điều 28 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015.

Doanh nghiệp lập hồ sơ gửi cho cơ quan BHXH theo phiếu giao nhận 600a, kèm văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất để được giải quyết.

huong-dan-thu-tuc-tam-dung-dong-BHXH-do-dich-Covid19
Phiếu giao nhận hồ sơ 600a

Sưu tầm bởi EMSCPhần mềm quản lý nhân sự Online hiệu quả

>>> Xem thêm: Hướng dẫn giải quyết chế độ và trả lương cho người lao động ngừng việc do dịch Covid19

>>> Xem thêm: Giải pháp phần mềm quản lý nhân sư hiệu quả

Rate this post

Call Now