Lương tối thiểu vùng 2018 - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

Sáng ngày 07/08/2017, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt mức lương tối thiểu vùng 2018, tăng từ 180-230 nghìn đồng, mức cụ thể như sau:

mức lương tối thiểu vùng 2018

– Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP của Chính phủ).

– Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153).

– Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153).

– Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153).

Như vậy, tính bình quân chung 4 Vùng, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 được Hội đồng tiền lương Quốc gia đề xuất tăng khoảng 6,5% so với năm 2017.

Phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 này sẽ được trình lên Chính phủ để ban hành Nghị định mới về lương tối thiểu vùng 2018.

Nghị định mới sẽ thay thế Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (áp dụng kể từ ngày 01/01/2018).

Theo thuvienphapluat.vn

Rate this post

Call Now