Nhóm Năng Lực Song Hành Tạo Nên Một Nhà Lãnh Đạo Táo Bạo - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

Nhóm Năng Lực Song Hành Tạo Nên Một Nhà Lãnh Đạo Táo BạoTrở thành một nhà lãnh đạo táo bạo, người đứng đầu một tổ chức sẽ đạt được những giá trị nổi bật mà thông qua đó, năng lực lãnh đạo được đánh giá và công nhận không chỉ bởi những người xung quanh mà còn bởi chính bản thân những nhà lãnh đạo khi họ dám thách thức, vượt lên giới hạn bản thân. 

Theo nghiên cứu của Tổ chức tư vấn phát triển lãnh đạo Zenger Folkman về vấn đề “Làm thế nào có thể trở thành một nhà lãnh đạo táo bạo?”, đã chỉ ra người đó không cần hội tụ cả 8 năng lực song hành mà chỉ cần nhắm vào 03 năng lực mà bản thân đam mê, giỏi nhất để thực sự trở thành một nhà lãnh đạo táo bạo và có cơ hội dễ dàng trở thành 1 nhà lãnh đạo kiệt xuất.

Hướng đến kết quả

Lãnh đạo táo bạo là những người luôn sẵn sàng đặt ra những mục tiêu khó và mang tính thử thách. Họ luôn khuyến khích nhân viên của mình vượt qua giới hạn bản thân và hoàn thành những nhiệm vụ được cho là bất khả thi.

Đây cũng là yếu tố mà 1 nhà lãnh đạo kiệt xuất sở hữu. Họ luôn thúc đẩy những người xung quanh nâng cao và hoàn thiện bản thân. Theo Zenger Folkman, một nhà lãnh đạo kiệt xuất nên yêu cầu các thành viên trong tổ chức đề xuất 2 mục tiêu được xem là “mang tính ảnh hưởng” mà họ muốn đạt được.

Nhà lãnh đạo táo bạo
Truyền cảm hứng và Thúc đẩy sự đổi mới

Tích cực, lạc quan, năng nổ! Nhà lãnh đạo táo bạo luôn tìm cách tiếp thêm năng lượng và động viên mọi người chạm tới thành công và phát triển bản thân.

Vì tinh thần là thứ dễ được lan truyền, nhà lãnh đạo cần đặt tâm huyết và sự cam kết vào công việc nhằm truyền cảm hứng cho nhân viên và khuyến khích đổi mới sáng tạo. 

Theo nghiên cứu của Zenger Folkman trên 1,400 mẫu, 20% nhà lãnh đạo táo bạo sẵn sàng thử và chứng minh những cải tiến bị cho là bất khả thi. Tuy nhiên, cần cân nhắc thật kỹ để tránh ảnh hưởng đến tổ chức.

Cải tiến

Nhà lãnh đạo táo bạo không ngừng tìm tòi những giải pháp mới để cải thiện năng suất và chất lượng công việc của nhân viên.

Hãy luôn giữ cho mình tâm thế “Sẽ luôn luôn có một phương án tốt hơn!”.

Đặt ra những câu hỏi khó. Luôn nhớ rằng ý tưởng mới sẽ tạo ra nhiều thách thức, đi ngược lại với những thông lệ, quy trình vận hành cũng như những chuẩn mực trong cách tiếp cận vấn đề từ trước đến nay nhưng có thể sẽ đem đến những giá trị không hề nhỏ.

Sưu tầm bởi EMSCGiải pháp quản trj nhân sự hiệu quả

Rate this post

Call Now