Cách tính lương, phụ cấp với cán bộ, công chức từ ngày 1-7-2018 - HRIS - Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Hiệu Quả

Cách tính lương, phụ cấp với cán bộ, công chức từ ngày 1-7-2018

(NLĐO)- Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 1-7-2018= 1.390.000 đồng/tháng X Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).

Căn cứ vào hệ số tính lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở quy định tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1-7-2018) để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) như sau:

1. Tiền lương

Mức lương thực hiện từ ngày 1-7-2018 = 1.390.000 đồng/tháng X Hệ số lương hiện hưởng

2. Phụ cấp

– Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1-7-2018 = 1.390.000 đồng/tháng X Hệ số phụ cấp hiện hưởng

– Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Cách tính lương, phụ cấp với cán bộ, công chức từ ngày 1-7-2018 - Ảnh 1.

Công chức BHXH TP HCM trong giờ làm việc

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1-7-2018 = [Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2018 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01/7/2018 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 1-7-2018 (nếu có)] X Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

– Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

3. Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu

Mức tiền của hệ số tính lương và phụ cấp chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 1-7-2018 = 1.390.000 đồng/tháng X Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

Lưu ý: Đối tượng áp dụng mức tính lương và phụ cấp nêu trên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau đây:

 – Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương; ở cấp tỉnh; ở cấp huyện; ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

– Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý và viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

– Cán bộ, công chức, viên chức được điều động, biệt phái đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

– Cán bộ, công chức ở cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 29/2013/NĐ-CP).

Rate this post

Call Now